Operator maszyn
Augustów
Poszukujemy osoby z:
• wykształceniem co najmniej średnim, preferowane techniczne,
• umiejętnościami z zakresu mechaniki,
• dużą sprawności manualną i fizycznej,
• umiejętnością pracy w zespole,
• gotowością do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym czterobrygadowym,
• umiejętnością dobrej organizacji pracy,
… która będzie wspierać nas w zakresie:
• realizacji harmonogramu produkcji w swoim obszarze produkcyjnym,
• obsługi maszyn zgodnie z ich instrukcjami po uprzednim przeszkoleniu przez dedykowanych Tobie trenerów,
• aktywnego udziału w konserwacji ze szczególnym zorientowaniem na czyszczenie maszyn w ciągu 24 godzin,
• komunikowania i dokumentowania pracy maszyn celem zapewnienia poprawnej pracy zespołu i całej fabryki