BAT POLSKA WŚRÓD KRAJÓW CENTRAL EUROPE NORTH AREA

Polska jest rynkiem należącym do klastra Europy Środkowo Północnej - Central Europe North Area, w którego skład poza Polską wchodzą Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Litwa, Łotwa i Estonia. Realizujemy nasze cele strategiczne w ramach area w taki sposób, aby prowadzić biznes do wzrostu, stawiać czoła nowym wyzwaniom i tworzyć nieograniczone możliwości rozwojowe dla naszych pracowników.

Odwiedź naszą globalną stronę kariery bat-careers.com i sprawdź międzynarodowe możliwości!

Warszawa
Augustów
Ostrzeszów
Poznań
BAT W POLSCE

Na polskim rynku do Grupy BAT należą trzy spółki: spółka BAT z siedzibą w Warszawie zajmuje się działalnością dystrybucyjno-marketingową, spółka z siedzibą w Augustowie o charakterze produkcyjnym oraz CHIC Group, spółka zarządzająca największą siecią dystrybucji i sprzedaży papierosów elektronicznych w Europie (eSmoking World), fabryką płynów do papierosów elektronicznych w Ostrzeszowie (eSmoking Liquids) oraz nowoczesnym centrum badań i rozwoju eSmoking Institute, zlokalizowanym w Poznaniu.

Fabryka BAT w Augustowie jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy BAT na świecie. Dzięki ciągłym inwestycjom fabryka dynamicznie się rozwija i należy do najnowocześniejszych w Unii Europejskiej.

Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w rozwój fabryki w Augustowie zainwestowano ok. 650 mln zł. Dzięki rozbudowie wydajność produkcyjna zakładu zwiększyła się w tym czasie o 50%. Obecnie fabryka produkuje rocznie ok. 50 miliardów sztuk papierosów, w tym 75% produkcji jest przeznaczona na eksport i trafia na ok. 50 rynków na świecie. Pod względem wielkości, to drugi największy zakład produkcyjny Grupy BAT na świecie.

Należąca do BAT fabryka płynów do papierosów elektronicznych eSmoking Liquids jest zlokalizowana pod Wrocławiem. Część produkcji trafia również na rynki zagraniczne.

Sprawdź jakie możliwości rozwoju w naszym dynamicznym biznesie mamy dla Ciebie!

 
British American Tobacco
Polska Trading w Warszawie

Od 2017 roku nasze warszawskie biuro stało się nie tylko sercem komercyjnej spółki w Polsce, ale również siedzibą wiodącego rynku w nowej strukturze obejmującej Europę Północno-Centralną (z ang. NCEA – Northern Central Europe Area).

Ta zmiana umacnia naszą pozycję oraz tworzy międzynarodowe możliwości rozwoju dla naszych pracowników. W naszym warszawskim biurze pracują specjaliści różnych dziedzin, managerowie zarządzający firmą oraz osoby wspierające pracę komercyjnej części naszego biznesu. W biurze oraz w ramach Sił Sprzedaży zatrudniamy ok. 900 pracowników.

Chcemy dostarczać produkty wysokiej jakości, odpowiadające zróżnicowanym potrzebom klientów, dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwój, inwestując od kilkunastu lat w działalność w Polsce.

Obecnie zajmujemy drugą pozycję na polskim rynku, pod względem sprzedaży detalicznej i jako pierwsza międzynarodowa firma tytoniowa w Polsce, wprowadziliśmy nowy model sprzedaży –  sprzedaż bezpośrednią do kilkudziesięciu tysięcy punktów sprzedaży.

 
British American Tobacco
Polska S.A. w Augustowie

Fabryka w Augustowie to jedna z najważniejszych fabryk British American Tobacco na świecie. Tutaj ma miejsce kompleksowy proces produkcyjny: od momentu dostawy liści tytoniowych, aż po wytworzenie gotowego produktu.

Rocznie produkujemy około 50 miliardów sztuk papierosów, naszą produkcję charakteryzuje ogromna różnorodność oraz dbałość o wysoką jakość każdej z produkowanych marek.

Sercem fabryki w Augustowie jest dział produkcji wraz z działami jakości, logistyki i harmonogramowania oraz inżynieringu. Pracują u nas eksperci w dziedzinie nowych technologii, w tym specjaliści z różnych krajów i kultur. Koncentrujemy się na wdrażaniu nowoczesnych technologii i ciągłym doskonaleniu naszej kadry.

W Augustowie pracuje ok. 1 400 pracowników. Jesteśmy liderem we wdrażaniu nowych standardów jakości. Wszystkie obszary działania zakładu (m.in. procesy produkcji, dystrybucji i zarządzania) odbywają się w zgodzie z wdrożonymi standardami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzenie środowiskiem), OHSAS 18002 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

 
Grupa Chic

Od 2015 roku do struktur BAT w Polsce dołączyła grupa CHIC. W skład grupy wchodzą:
Chic sp. z o.o. prowadzący eSmoking World czyli największą multibrandową sieć sprzedaży e-papierosów w Europie.
eSmoking Liquids sp. z o.o. jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów produkcyjnych specjalizujących się w produkcji płynów z nikotyną przeznaczonych do papierosów elektronicznych, który to jest zlokalizowany w Rojowie koło Ostrzeszowa.
Oraz eSmoking Institute czyli nowoczesna jednostka rozwojowo-badawcza, która ma siedzibę w Poznaniu.

STRATEGIA I WARTOŚCI
 
STRATEGIA LEPSZEGO JUTRA

Strategia BAT przechodzi ewolucję, abyśmy mogli budować lepsze jutro dla społeczeństwa, konsumentów, naszych interesariuszy i pracowników.

Ambicją Grupy BAT jest zbudować lepsze jutro, oferując szeroki wybór produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości.
Poprzez rozwój oferty produktów alternatywnych dla papierosów pragniemy ograniczyć wpływ naszej działalności na zdrowie oraz zapewnić satysfakcjonujące możliwości wyboru naszym konsumentom.

Bogate i różnorodne portfolio produktów nowych kategorii jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i oczekiwania dorosłych konsumentów.

Technologia i preferencje konsumentów podlegają szybkim zmianom. Zmieniają się również postawy społeczne. Budujemy nowe możliwości, wykorzystując zdobycze naukowe, innowacje i technologie informacyjne współczesnego świata. Inwestujemy w rozwój działalności badawczo-rozwojowej, huby technologiczne i nasze światowej klasy laboratoria.

Zrównoważony rozwój zawsze był dla nas ważny. Obecnie BAT przeobraża się w firmę, dla której stanowi on fundament wszystkiego, co robimy.

Stworzenie lepszego jutra obejmuje realizację szeregu ambitnych celów z naszej agendy zrównoważonego rozwoju i odzwierciedla zmiany zachodzące w naszym środowisku zewnętrznym (w tym m.in. osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla czy ograniczenie wykorzystania plastikowych opakowań).

Naszym celem jest zwiększać przychody z produktów nowych kategorii, aby ograniczać ryzyka zdrowotne, które wynikają ze spożycia tytoniu. Do 2023/2024 planujemy osiągnąć przynajmniej 5 miliardów funtów przychodów ze sprzedaży produktów alternatywnych.

Odzwierciedleniem zachodzących zmian w BAT jest nowa identyfikacja wizualna, która łączy wszystkie spółki należące do Grupy na całym świecie. BAT staje się firmą, której działalność nie jest postrzegana przez ofertę sprzedawanych produktów, a potrzeby konsumentów, na które odpowiada.

 
NASZ ETOS

Kluczowym motorem, który napędza nas do realizacji Lepszego Jutra jest nasz etos. To nasz kompas, który wskazuje drogę całej Grupie BAT.

Nasz etos inspiruje do tego, jak być odważnym, szybkim, decyzyjnym, odpowiedzialnym i różnorodnym, aby stworzyć kulturę przyszłości w BAT. Prowadzi nas we wszystkim co robimy i jak to robimy. Wierzymy, że wzmacnia naszych pracowników, sprzyja tworzeniu dynamicznego i przyjaznego miejsca pracy oraz trwałych wartości.
Zarówno dla pracowników związanych z firmą od lat jak i dla tych, którzy niedawno do niej dołączyli etos stanowi odpowiedź na ciągłe zmiany, uosabia kulturę uczenia się i ciągłego doskonalenia.

 
Jesteśmy ODWAŻNI

Mierzymy wysoko, mamy innowacyjne pomysły.

Podejmujemy trudne decyzje na czas i bierzemy za nie odpowiedzialność.

Jesteśmy zdeterminowani, aby wyprzedzić konkurencję

 
Jesteśmy SZYBCY

Szybkość ma znaczenie.
Wytyczamy jasny kierunek i działamy szybko.

Upraszczamy.
Skupiamy się na wynikach.

Uczymy się szybko i dzielimy się doświadczeniami.

 
PODEJMUJEMY DECYZJE I DZIAŁAMY

Określamy kontekst naszym zespołom i mamy zaufanie do ich wiedzy eksperckiej

Stawiamy sobie nawzajem wyzwania.
Wspólnie dotrzymujemy zobowiązań, na które się zgodziliśmy.

Współpracujemy i oczekujemy od siebie nawzajem odpowiedzialności za dostarczenie wyników.

 
Jesteśmy RÓŻNORODNI

Doceniamy różnorodność poglądów.

Budujemy na pomysłach, wiedzy i doświadczeniu swoim oraz innych.

Podchodzimy z otwartością i staramy się rozpoznawać ukryte uprzedzenia.

 
Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI

Podejmujemy działania by zmniejszyć zdrowotny wpływ naszego biznesu.

Zapewniamy naszym konsumentom produkty najwyższej jakości, naszym pracownikom najlepsze środowisko pracy i naszym akcjonariuszom najwyższe wyniki.

Działamy uczciwie i nie idziemy na kompromis w odniesieniu do naszych standardów i zasad etyki.

 
O GRUPIE BAT

Grupa BAT jest koncernem o globalnym zasięgu i utrzymuje wiodącą pozycję rynkową w wielu kategoriach produktów konsumpcyjnych. Grupa powstała w 1902 roku, zatrudnia więcej niż 53 000 osób na świecie, działa na ponad 180 rynkach i posiada fabryki w ponad 40 krajach.
Globalna działalność Grupy obejmuje równomiernie szybko wschodzące, jak i rozwinięte rynki i skupia ponad 150 milionów konsumentów oraz 11 milionów punktów sprzedaży detalicznej.
Portfolio produktów BAT obejmuje tradycyjne wyroby tytoniowe, takie jak papierosy, a także szeroką gamę produktów bezdymnych. Należą do nich nowe kategorie produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości – papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu oraz nowoczesne produkty, w tym saszetki zawierające tytoń do żucia.

Siedziba BAT mieści się w Londynie. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2019 roku Grupa odnotowała 25,8 miliardów funtów przychodu oraz ponad 9 miliardów funtów zysku operacyjnego.

British American Tobacco rozpoczęła swoją działalność z jednym, konkretnym celem:
„ZOSTAĆ NAJLEPSZĄ FIRMĄ NA ŚWIECIE W ZASPOKAJANIU POTRZEB KONSUMENTÓW”
180+
rynków, gdzie sprzedawane są nasze marki
663MLD
sztuk papierosów sprzedanych na całym świecie
200
marek
60rynków
gdzie jesteśmy liderem
45fabryk
w 43 krajach
53 000+
pracowników na całym świecie
13MLN
funtów przekazanych na cele charytatywne i społeczne
41.1MLD
funtów odprowadzonych podatków
45 872MLN
funtów rocznego obrotu brutto