British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Trener Szkoleń Technicznych

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • opracowanie i wdrożenie głównych programów szkoleniowych doskonalących umiejętności techniczne pracowników Działu Produkcji, aktualizując je zgodnie ze strategią firmy
 • tworzenie, aktualizowanie i utrzymywanie dokumentacji szkoleniowej każdego przeszkolonego pracownika zgodnie z 5S, a zwłaszcza materiałów modułowych dotyczących technologii maszyn papierosowych, szkoleń stanowiskowych, wyników egzaminów i testów operatorskich i mechanicznych oraz informacji zwrotnej udzielonej przez uczestników
 • przeprowadzanie analizy i kwalifikacji umiejętności pracowników Działu Produkcji
 • przeprowadzanie szkoleń technicznych Mechaników oraz Operatorów Maszyn Papierosowych
 • identyfikację oraz przygotowanie niezbędnych środków i narzędzi do procesu szkolenia technicznego (zapewnia dostęp do maszyn, podzespołów i materiałów szkoleniowych w centrum szkoleniowym oraz zapewnia warunki do uczenia się na hali).
 • wspieranie mechaników i operatorów maszyn produkcyjnych w rozwiązywaniu bieżących problemów i ciągłym podnoszeniu wyników poprzez coaching i dostarczenie szczegółowej wiedzy, przy wykorzystaniu metod Ciągłego Doskonalenia i ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów
 • dostarczanie wiedzy specjalistycznej w ramach projektów innych działów dotyczących poprawy wskaźników produkcyjnych zwiększających wydajność maszyn i podnoszących jakość produktu.

 

Poszukujemy osoby z:

 • wykształceniem średnim technicznym
 • wymaganym doświadczeniem zawodowym: min 5 lat pracy na stanowiskach produkcyjnych mechanicznych
 • bardzo dobrymi umiejętnościami z zakresu budowy maszyn papierosowych oraz procesów produkcyjnych
 • podstawowym doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i/lub przekazywania wiedzy
 • podstawową znajomością angielskiego (A2 lub wyżej)
 • bardzo dobrymi umiejętnościami zarządzania czasem własnym, samodyscypliną i organizacja
 • umiejętnością angażowania innych do uczenia się i pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie, w tym atrakcyjny system premiowy
 • Stabilną formę zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Dofinansowanie do posiłków w zakładowej restauracji
 • Nieograniczony dostęp do napojów
 • Rozbudowany pakiet socjalny, obejmujący bony świąteczne, pomocniczą kasę zapomogowo – pożyczkową oraz dopłaty do różnych form wypoczynku, sportu oraz wydarzeń kulturalnych
 • Pozafinansowy system nagradzania za osiągnięcia w realizacji strategii fabryki
 • Profesjonalne szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych w międzynarodowej firmie produkcyjnej
 • Bezpłatne dojazdy do pracy i z pracy na terenie Augustowa oraz z wybranych kierunków spoza Augustowa
 • Wysoki standard bezpieczeństwa

 

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

 „Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.