British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Technik Urządzeń Laboratoryjnych  

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie stałej sprawności urządzeń kontrolno-pomiarowych poprzez:

 • kalibrację urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • wykonywanie prac konserwacyjnych urządzeń
 • diagnozowanie i usuwanie usterek i awarii sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • rejestrowanie wyników przeprowadzanych prac
 • analizę poprawności przebiegu procedury kalibracyjnej
 • weryfikację systemu kalibracji
 • tworzenie instrukcji obsługi, konserwacji
 • prowadzenie szkoleń użytkowników sprzętu z zakresu obsługi
 • nadzorowanie instalacji nowych urządzeń.

 

Poszukujemy osoby z:

 • wykształceniem minimum średnim technicznym (preferowane wyższe techniczne)
 • znajomością technik nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową (mile widziane doświadczenie)
 • doświadczeniem w pracy przy urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych (1 rok)
 • co najmniej dobrą znajomością programów z pakietu MS Office
 • umiejętnością dobrej organizacji pracy, samodzielnej, odpowiedzialnej, dokładnej
 • pozytywnym nastawieniem do nowych zadań
 • umiejętnością pracy pod presją czasu i podejmowania decyzji

 

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

„Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.