British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Specjalista w Dziale Finansów Sprzedaży

 

Obowiązki:

 • Wsparcie działu Finansów Sprzedaży w zakresie raportowania dziennego i okresowego
 • Wsparcie w przeprowadzaniu analizy kredytowej i kontroli kredytowej
 • Kontrola należności handlowych
 • Rekoncyliacja danych pomiędzy systemami (sprzedaż, zapasy, płatności)
 • Praca nad dużą ilością danych w programach Siebel, Excel i SAP

 

Kandydat powinien wykazać się:

 • Wykształceniem wyższym ekonomicznym  / finansowym (min. licencjat)
 • Znakomitymi zdolnościami analitycznymi i umiejętnością szybkiego uczenia
 • Bardzo dobrą znajomością aplikacji Excel, m.in.:tabele przestawne
 • Umiejętnością dobrej organizacji pracy, samodzielnością i proaktywnością
 • Zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi
 • Dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Zainteresowanej rozwojem w obszarze finansów

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w Finansach/Księgowości/Bankowości
 • Znajomość systemu SAP

 

 

British American Tobacco is a global company with more than hundred years of history and brands sold in over 200 markets. Everyone here is different, yet with their own unique backgrounds, interests and skills. Combining those differences help us to do amazing things and that’s what makes life interesting and it’s what’s driven our phenomenal success! Join us and BRING YOUR DIFFERENCE!

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 48, 02-255, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”