British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia

Poszukujemy osoby z:

 • wykształceniem wyższym technicznym
 • silnymi umiejętnościami analitycznymi oraz umiejętnościami rozwiązywani problemów
 • umiejętnością dobrej organizacji czasu pracy, dokładnością, cierpliwością,
 • umiejętnościami komunikacyjnymi i współpracy w zespole, proponującej nowe działania
 • znajomością obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
 • bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane jeśli kandydat posiada:

 • wiedzę z zakresu metodologii doskonalenia (tj. Lean, Agile)
 • potwierdzoną umiejętność ustrukturyzowanego rozwiazywania problemów (Green Belt, Black Belt)
 • znajomość oraz umiejętność zarządzania projektami (PRINCE2)

…która będzie odpowiedzialna za:

 • koordynowanie programu 5S w celu zapewnienia utrzymania i doskonalenia istniejących systemów
 • analizę danych produkcyjnych w poszukiwaniu trendów, szukanie możliwości poprawy
 • nadzorowanie, prowadzenie i realizowanie projektów doskonalących, które skupiają się na poprawie wydajności, elastyczności i szczupłym wytwarzaniu
 • koordynowanie bazy projektów doskonalących
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu Ciągłego Doskonalenia (KAIZEN, 5S, GEMBA WALK, TPM itp.)
 • wyznaczanie i wprowadzanie nowych standardów 5S na produkcji oraz w obszarach biurowych,
 • zapewnienie odpowiedniego zarządzania zmianami i komunikacją w zakresie wprowadzanych inicjatyw oraz kontrolę ich kosztów

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie, w tym atrakcyjny system premiowy (do 30% rocznego wynagrodzenia),
 • rozbudowany pakiet socjalny, obejmujący bony świąteczne oraz dopłaty do różnych form wypoczynku, sportu oraz wydarzeń kulturalnych
 • pozafinansowy system nagradzania za osiągnięcia w realizacji strategii fabryki
 • profesjonalne szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych w międzynarodowej firmie produkcyjnej
 • stabilną formę zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • przyjazną i otwartą atmosferę w pracy

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

 „Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.