British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Operator maszyn papierosowych 

Fabryka British American Tobacco Augustów 

W polskiej fabryce British American Tobacco w Augustowie powstaje wiele miejsc pracy. Jesteśmy czołową fabryką koncernu na świecie. Działamy od 25 lat, gdzie BAT zainwestował w nas do tej pory 1,7 mld zł i planowane są kolejne nakłady. Większość produkcji marek papierosów trafia na rynki zagraniczne, aż do 50 krajów.

OFERUJEMY:

 • Umowa o pracę
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Premia roczna
 • Dodatek za pracę w nocy
 • Bezpłatny dojazd do pracy i z pracy
 • Programy nagradzania pracowników
 • Darmowy posiłek
 • Nieograniczony dostęp do napojów
 • Fundusz socjalny
 • Szkolenia wdrażające
 • Zdobywanie uprawnień
 • Wysoki standard bezpieczeństwa

POSZUKUJEMY OSÓB Z :

 • wykształceniem minimum średnim technicznym (preferowane o
  profilu mechanicznym)
 • umiejętnościami z zakresu mechaniki popartymi min. 2 letnim doświadczeniem zawodowym (w zawodzie mechanika w utrzymaniu ruchu/ruchu ciągłym lub warsztacie samochodowym)
 • dobrą sprawnością fizyczną
 • umiejętnością logicznego myślenia oraz skutecznego rozwiązywania problemów związanych z obsługą maszyn
 • umiejętnością pracy w zespole, komunikatywnością
 • gotowością do pracy w systemie zmianowym

KTÓRE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA:

 • utrzymywanie pełnej sprawności powierzonych maszyn
 • usuwanie defektów, awarii oraz znajomość i stosowanie standardów technicznych

Mechanik maszyn papierosowych utrzymuje porządek w obszarze pracy zgodnie ze standardami oraz aktywnie przekazuje operatorom wiedzę w zakresie eliminacji usterek oraz defektów powstałych na urządzeniach mechanicznych.

Uwaga: szukamy więcej niż jednej osoby na stanowisko.

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

„Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.