British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Lider Procesu

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiadać za:

 • przewodzenie działaniom ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów (UPS) dla głównych strat aby znaleźć przyczynę źródłową
 • szkolenie zespołów, by rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów oraz znajomość narzędzi ciągłego doskonalenia: Ujednoliconego rozwiązywania problemu (UPS), 6W2H oraz „5 Why”
 • przewodzenie oraz budowanie  umiejętności zespołu w zakresie eliminacji problemów procesowych (w tym rozwiązań technicznych),
 • wprowadzanie standardów dla zmian produktów i przezbrojeń linii (SMED),
 • tworzenie i aktualizację standardów oraz nadzór nad ich wdrożeniem, przestrzeganiem  i funkcjonowaniem,
 • ustalanie celów i zakresów ustawień dla sprzętów będących własnością zespołu,
 • prowadzenie szkoleń,

Poszukujemy osoby:

 • student/ka ostatnich lat lub absolwent/ka kierunków: Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Produkcją, Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewne
 • ze znajomością narzędzi Lean Manufacturing
 • z doskonałą znajomością Excela i pakietu MS Office
 • z umiejętnością analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i rekomendowania rozwiązań
 • otwartej na zmiany i chętnej do podejmowania nowych wyzwań
 • komunikatywnej oraz posiadającej umiejęność i doświadczenie pracy w zespole, w tym pod presją czasu
 • ze znakomitymi zdolnościami organizacyjnymi i podejmowania decyzji
 • z min. dobrą znajomością języka angielskiego

dodatkowymi atutami będą:

 • przynajmniej podstawowa znajomość Visual Basic.

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

 „Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.