British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Koordynator produktu

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za wsparcie procesów produkcyjnych poprzez:

 • zapewnianie opracowania i ustalenia specyfikacji materiałowych oraz specyfikacji półproduktów (papierosów, sztabek filtrowych i krajanek) zgodnych ze standardami firmy poprzez uzgodnienia z dostawcami oraz współpracę z wieloma funkcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • monitorowanie wyników jakościowych, inicjowanie i prowadzenie projektów poprawy i wdrażania nowych produktów zgodnie z przyjętymi wymaganiami/standardami
 • koordynację postępowania reklamacyjnego materiałów produkcyjnych
 • tworzenie i aktualizację procedur oraz nadzór nad ich wdrożeniem, przestrzeganiem  i  funkcjonowaniem
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o produkcie.

 

Poszukujemy osoby z:

 • wykształceniem wyższym
 • posiadającej wiedzę nt. technologii procesów produkcyjnych i i ich wpływu na parametry produktu
 • umiejętnością analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • potrafiącej angażować  wokół prowadzonych zadań/projektów osoby z różnych działów
 • samodzielnej, proaktywnej i komunikatywnej
 • ze znakomitymi zdolnościami organizacyjnymi
 • z min. dobrą znajomością języka angielskiego
 • biegłą znajomością obsługi MS Office, w szczególności Excela

dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość aplikacji specjalistycznych (np. SAP)
 • znajomość narzędzi Ciągłego Doskonalenia
 • wiedza inżynieryjna z zakresu technologii produkcji, jakości produkcji, materiałoznawstwa.

 

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

 „Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.