British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Koordynator ds. Automatyki w Fabryce

 

Poszukujemy osoby, odpowiedzialnej za:

 • przeprowadzanie analizy umiejętności pracowników pod kątem znajomości elektroniki/ automatyki
 • zarządzanie procesem szkoleń dla elektroników w oparciu o zewnętrzne firmy szkoleniowe
 • identyfikację oraz przygotowanie niezbędnych środków i narzędzi do całego procesu szkolenia
 • aktualność i dostępność dokumentacji szkoleniowej
 • kontrolowanie terminowego odnawiania uprawnień SEP
 • wsparcie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej (na elektroników)
 • wsparcie obsad specjalistyczną wiedzą w rozwiązywaniu bieżących problemów, analizie trudnych awarii
 • uczestnictwo w projektach dotyczących poprawy wskaźników produkcyjnych zwiększających wydajność maszyn i jakość produktu
 • nadzór nad procesem regeneracji komponentów elektronicznych oraz konserwacji silników
 • koordynację oraz kontrolę wykonania konserwacji elektronicznych
 • zarządzanie procesem pomiarów elektrycznych maszyn produkcyjnych oraz okresowych badań termograficznych rozdzielni maszyn produkcyjnych

Poszukujemy osoby z:

 • wykształceniem wyższym lub średnim o kierunku elektrycznym/elektronicznym/automatycznym
 • uprawnieniami kwalifikacyjnymi dozoru i ekspolatacji
 • znajomością systemów automatyki przemyslowej
 • znajomością zagadnień energetycznych
 • znajomością modułu SAP PM
 • umiejętnością zarządzania czasem, planowania i kierowania zespolem
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera
 • co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego

Dla nowych pracowników oferujemy szkolenia w zakresie:

 • Siemens S7- 1200/1500,
 • Tia portal v14,
 • Sinamics,
 • WInCC,
 • Profibus,
 • Beckhoff PLC,
 • Omron PLC i sterowniki Video.

Wszystko w zakresie od podstaw do experta.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 48, 02-255, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”