British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Insight Analyst

Main responsibilities:

 • Participate in marketing decision making via translation sales data into valuable market&customer insights,
 • Monitor Weekly sales results and generate insights on drivers behind own and competitors sales dynamics,
 • Manage cooperation with external agencies and search for ways to improve it,
 • Cooperate with local and international brand trade teams.

 

Main requirements: 

 • Ability to generate market insights,
 • Advanced analytical skills,
 • High attention to detail,
 • Great ownership and focus on results,
 • Enthushiasm and openness to new challenges,
 • Fluent English,
 • Experience with sales data analysis would be additional benefit.

 

 

 

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

 „Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.