British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Demand Planning Intern

 

 

Cel i zakres stanowiska:

 

• Tworzenie zintegrowanej prognozy sprzedaży w oparciu o analizę danych historycznych oraz informacji dostarczanych przez dział Marketingu i Sprzedaży;
• Analiza trendów rynkowych, sezonowości, działań konkurencji, zmian w preferencjach konsumentów;
• Proponowanie i wdrażanie projektów optymalizacyjnych mających na celu poprawę dokładności prognozy;
• Współpraca z Działem Brand Marketingu, Rozwoju Biznesu i Sprzedaży;
• Wspieranie decyzji biznesowych poprzez dostarczanie analiz i rekomendacji w zakresie zmian popytu;
• Ścisła współpraca z fabrykami na poziomie międzynarodowym w celu optymalizacji zapasu i maksymalizacji dostępności produktów.

 

Kluczowe wymagania:

 

• Student min 3 roku: preferowane kierunki związane z analizą danych lub logistyką (zarządzanie, ekonomia, handel   międzynarodowy, metody ilościowe),
• Doskonałych zdolności analitycznych, dokładności i bardzo dobrej organizacji pracy,
• Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji interpersonalnej,
• Odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
• Umiejętności rozwiązywania problemów i szukania efektywnych rozwiązań
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
• Bardzo dobrej znajomości programu Excel

 

 

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 48, 02-255, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”