British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Analityk Finansowy

Poszukujemy osoby z

 • wykształceniem wyższym ekonomicznym, finansowym lub z zakresu rachunkowości,
 • mile widziane doświadczenie w rachunkowości zarządczej,
 • dobrymi zdolnościami analitycznymi i precyzją,
 • samodyscypliną (wywiązywanie się z ważnych zewnętrznych i wewnętrznych terminów),
 • bardzo dobrą umiejętnością komunikacji i współpracy z kierownikami innych działów,
 • bardzo dobrą umiejętnością obsługi komputera (używanie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji SAP),
 • dobrą umiejętnością posługiwania się językiem angielskim.

…które będą odpowiadać za wsparcie w procesie planowania, kontroli i zarządzania kosztami operacyjnymi i wydatkami kapitałowymi w Fabryce poprzez: 

 • udział w projektach mających na celu podniesienie efektywności kosztowej i procesowej oraz ograniczenie strat,
 • uczestnictwo w procesie raportowania na potrzeby rachunkowości zarządczej Grupy BAT i lokalnych wymagań prawnych polegające na przygotowywaniu informacji i wprowadzaniu  jej do systemów raportowania wraz  przygotowywaniem komentarzy do poszczególnych pozycji,
 • udział w procesach zapewnienia kontroli w rozumieniu finansowym,
 • wsparcie właścicieli budżetów w przygotowywaniu prognoz oraz bieżącym rozwiązywaniu problemów w systemie SAP,
 • operacyjnych identyfikowanie przyszłych odchyleń i oszczędności w pozostałych kosztach/przychodach operacyjnych,
 • śledzenie kompletności i poprawności kosztów, wiązanie rezerw kosztowych i ich rozliczanie,
 • raportowanie GUS i NBP.

Prosimy o załączanie dokumentów aplikacyjnych z poniższą klauzulą:

 „Oświadczam, iż działając na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), przekazuję dobrowolnie własne dane osobowe firmie British American Tobacco Polska S. A. z siedzibą w Augustowie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacyjnego związanego z publikowaną ofertą. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez BAT lub podmioty, którym powierzono realizację procesów rekrutacyjnych na rzecz BAT. Powyższa zgoda jest ważna nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu złożenia przeze mnie odpowiedzi na ofertę rekrutacji.”
Jestem świadomy, iż we wskazanym powyżej okresie przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do moich danych włączając w to ich: usunięcie, poprawianie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.