British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Administrator Składu Podatkowego

 

Poszukujemy pracowników, którzy będą odpowiadać za:

 • przygotowywanie oraz kontrola dokumentacji niezbędnej do wysyłek wyrobów akcyzowych poza obszar składu podatkowego
 • generowanie raportów odbioru dla przesyłek wyrobów akcyzowych dostarczanych do składu podatkowego
 • uczestnictwo w bieżących kontrolach zgodności stanów magazynowych, w tym uczestnictwo w okresowych spisach kontrolnych
 • przygotowywanie raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych BAT oraz organów administracji celno-skarbowej
 • ewidencjonowanie i archiwizacja w/w dokumentów
 • dokonywanie odpowiednich księgowań w ewidencji składu podatkowego
 • bieżąca współpraca z operatorem logistycznym składu podatkowego

Poszukujemy osoby z:

 • wykształceniem co najmniej średnim
 • znajomością zasad gospodarki magazynowej
 • umiejętnościami interpersonalnymi i łatwością w nawiązywaniu kontaktów
 • dyspozycyjnością
 • sumiennością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu.
 • mile widziana znajomość aplikacji Excel oraz języka angielskiego na dobrym poziomie

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 48, 02-255, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”