Trener Szkoleń Technicznych
Augustów
Opis stanowiska
- opracowanie i wdrożenie głównych programów szkoleniowych doskonalących umiejętności techniczne pracowników Działu Produkcji, aktualizując je zgodnie ze strategią firmy

- tworzenie, aktualizowanie i utrzymywanie dokumentacji szkoleniowej każdego przeszkolonego pracownika zgodnie z 5S, a zwłaszcza materiałów modułowych dotyczących technologii maszyn papierosowych, szkoleń stanowiskowych, wyników egzaminów i testów operatorskich i mechanicznych oraz informacji zwrotnej udzielonej przez uczestników przeprowadzanie analizy i kwalifikacji umiejętności pracowników Działu Produkcji

- przeprowadzanie szkoleń technicznych Mechaników oraz Operatorów Maszyn Papierosowych
identyfikację oraz przygotowanie niezbędnych środków i narzędzi do procesu szkolenia technicznego (zapewnia dostęp do maszyn, podzespołów i materiałów szkoleniowych w centrum szkoleniowym oraz zapewnia warunki do uczenia się na hali).

- wspieranie mechaników i operatorów maszyn produkcyjnych w rozwiązywaniu bieżących problemów i ciągłym podnoszeniu wyników poprzez coaching i dostarczenie szczegółowej wiedzy, przy wykorzystaniu metod Ciągłego Doskonalenia i ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów

- dostarczanie wiedzy specjalistycznej w ramach projektów innych działów dotyczących poprawy wskaźników produkcyjnych zwiększających wydajność maszyn i podnoszących jakość produktu.
Poszukujemy osób z:
- wykształceniem średnim technicznym

- wymaganym doświadczeniem zawodowym: min 5 lat pracy na stanowiskach produkcyjnych mechanicznych

- bardzo dobrymi umiejętnościami z zakresu budowy maszyn papierosowych oraz procesów produkcyjnych

- podstawowym doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i/lub przekazywania wiedzy

- podstawową znajomością angielskiego (A2 lub wyżej)

- bardzo dobrymi umiejętnościami zarządzania czasem własnym, samodyscypliną i organizacja umiejętnością angażowania innych do uczenia się i pracy zespołowej.
Oferujemy
- konkurencyjne wynagrodzenie, w tym atrakcyjny system premiowy

- stabilną formę zatrudnienia w ramach umowy o pracę

- dofinansowanie do posiłków w zakładowej restauracji

- nieograniczony dostęp do napojów

- rozbudowany pakiet socjalny, obejmujący bony świąteczne, pomocniczą kasę zapomogowo – pożyczkową oraz dopłaty do różnych form wypoczynku, sportu oraz wydarzeń kulturalnych

- pozafinansowy system nagradzania za osiągnięcia w realizacji strategii fabryki

- profesjonalne szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych w międzynarodowej firmie produkcyjnej

- bezpłatne dojazdy do pracy i z pracy na terenie Augustowa oraz z wybranych kierunków spoza Augustowa

- wysoki standard bezpieczeństwa