British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

BAT AUGUSTÓW
Fabryka & Global Supply Chain

Fabryka British American Tobacco w Augustowie znajduje się w ścisłej czołówce najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy British American Tobacco na świecie.

Pod względem wielkości i kompleksowości produkcji, zajmujemy trzecie miejsce spośród wszystkich zakładów Grupy BAT, rocznie produkując około 40 miliardów sztuk papierosów. Produkcja wysyłana jest do około 50 krajów w Europie i na świecie.
Nasz sukces jest możliwy dzięki codziennemu zaangażowaniu prawie 800 pracowników, zatrudnionych w działach Produkcji, Inżynieringu, Harmonogramowania i Logistyki, Produktu i Zapewniania Jakości oraz w działach wspierających.

Dzięki nieustającym inwestycjom fabryka w Augustowie zyskała miano jednej
z najnowocześniejszych fabryk papierosów w Unii Europejskiej. W latach
1991 – 1998 Grupa BAT zainwestowała ponad 70 mln dolarów w rozbudowę linii produkcyjnych, należących wcześniej do Przedsiębiorstwa Wyrobów Tytoniowych
w Augustowie S.A.. W rezultacie produkcja została w pełni skomputeryzowana, powstała całkowicie nowa krajalnia tytoniu, a procesy technologiczne w pełni spełniają wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Nie jesteśmy obojętni na ekologiczne potrzeby regionu, w którym znajduje się fabryka. W 2009 roku zastąpiliśmy olej opałowy gazem ziemnym, zmniejszając w ten sposób emisję zanieczyszczeń oraz przyczyniając się do podłączenia całego miasta do sieci gazowej.

Jesteśmy liderem we wdrażaniu nowych standardów jakości. Wszystkie obszary działania zakładu (m.in. procesy produkcji, dystrybucji i zarządzania) odbywają się
w zgodzie z wdrożonymi standardami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzenie środowiskiem), OHSAS 18002 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Do BAT Polska należy tytuł prestiżowego konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011 organizowanego pod patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Klubu Polskie Forum ISO 9000. Laboratorium Chemiczne BAT Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji odnośnie spełniania wymagań normy ISO17025:2005
w zakresie działalności określonej w Zakresie Akredytacji Nr AB 406.

Jak widzisz, Fabryka w Augustowie to nie tylko technologie linii produkcyjnych.
To olbrzymia liczba  procesów, do których kluczem są ludzie, którym zależy na ciągłym podnoszeniu poprzeczki.

Fabryka British American Tobacco w Augustowie jest częścią międzynarodowego łańcucha dostaw z centrum w Southampton w Wielkiej Brytanii, czyli tzw. SCWE – Supply Chain Western Europe.

W ramach łańcucha dostaw i poszczególnych funkcji:

  • wspólnie planujemy procesy operacyjne – plan
  • pozyskujemy tytoń od plantatorów – leaf
  • dokonujemy zakupów surowców – buy
  • przetwarzamy tytoń i produkujemy wysokiej jakości papierosy – make
  • analizujemy jakość surowców i produktów na każdym etapie powstawania – product
  • odpowiadamy na potrzeby rynków końcowych i naszych klientów – service
  • prowadzimy operacje logistyczne i celne – move.

Każda z powyższych funkcji jest krytyczna dla mechanizmu całego łańcucha dostaw
i zapewnienia naszym klientom produktów, na które czekają. Nie tylko spełnienie,
ale przewyższenie oczekiwań naszych klientów jest dla nas siłą napędową w ciągłym doskonaleniu procesów, podnoszeniu jakości i utrzymywania cen produktów na stałym poziomie.

Praca w fabryce w Augustowie umożliwia poznanie procesów globalnych oraz stwarza codzienną okazję do kontaktu z ekspertami i klientami z krajów i rynków końcowych
na świecie.

Działy w Augustowie

Produkcja to serce naszej firmy, dlatego inwestujemy znaczne środki w umiejętności naszych Pracowników oraz w nowoczesne technologie, aby lepiej reagować na potrzeby naszych klientów
i konsumentów.

To, co określamy mianem Produkcji, to tak naprawdę kilka działów ściśle współpracujących ze sobą
i razem tworzących BAT Operations w Augustowie:

Primary & Secondary Manufacturing Departments (PMD, SMD) nazywane też Działem Produkcji Krajanek oraz Działem Produkcji Papierosów:
Czyli od przerobu surowych liści tytoniowych, aż po gotowe do konsumpcji papierosy kilkudziesięciu naszych marek.

Od tworzenia harmonogramów dla zespołów produkcyjnych i linii technologicznych, poprzez zarządzanie dostawami, aż do polityki magazynowej, celnej i akcyzowej.

Monitorowanie i ciągłe podnoszenie jakości produktu,  procesy zgodne z ISO i OHSAS; nowoczesne laboratorium; wreszcie bezpośrednia współpraca z klientami z rynków całego świata.

Zarządzanie systemami technicznymi Fabryki, instalacja maszyn, wdrażanie zmian na liniach technologicznych oraz optymalizacja wykorzystania obiektów na rozległym terenie Fabryki.

Pracę kluczowych działów operacyjnych wspierają na co dzień dedykowani pracownicy w działach HR, IT, prawnym, finansów, ds. korporacyjnych i regulacyjnych, księgowości oraz ochrony. Inaczej niż na rynkach końcowych, w Operations uznajemy za priorytet, by wszyscy  z działów wspierających rozumieli najbardziej istotne procesy operacyjne.

Nasi pracownicy działają w środowisku, które cechuje wysoka efektywność oraz błyskawiczne tempo zmian, potrzebujemy więc bystrych umysłów do podejmowania szybkich decyzji i przystosowywania się do nowych warunków. Dlatego nagradzamy nowatorskie rozwiązania, które optymalizują procesy produkcyjne i stawiamy na samozarządzające się zespoły. Procesy na światowym poziomie to coś więcej niż technologia; to również umiejętność analizowania i usprawniania, która przekłada się na realizację celów organizacji oraz niepowtarzalną kulturę organizacyjną. Dlatego szczycimy się profesjonalną
i efektywną kadrą zarządzającą, która wraz z pozostałymi pracownikami Fabryki tworzy bardzo efektywny zespół. Razem sprawiamy, że regularny wzrost wielkości produkcji i jakości oferowanych produktów staje się faktem.